Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Smit Cruyff Sportspecialist ("wij", "ons" of "onze") en de klant. Door het plaatsen van een bestelling, het bezoeken van onze website of het gebruikmaken van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden.

  2. Bestellingen en Levering 2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website, telefonisch of in onze fysieke winkels. Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. Eventuele vertragingen zullen duidelijk gecommuniceerd worden. 2.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

  3. Retourbeleid 3.1 Klanttevredenheid is belangrijk voor ons. Indien een product niet aan de verwachtingen voldoet, bieden wij een retourperiode van 14 dagen aan. Voorwaarden en instructies voor retournering zijn te vinden op onze website. 3.2 Geretourneerde producten moeten in originele staat zijn, inclusief alle accessoires en verpakkingen. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij het product defect of verkeerd geleverd is.

  4. Garantie 4.1 Wij bieden de wettelijk vereiste garantie op al onze producten. Eventuele fabrieksfouten zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Neem bij problemen contact op met onze klantenservice. 4.2 De garantie dekt geen schade als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik, ongevallen of ongeoorloofde wijzigingen aan het product.

  5. Privacy en Gegevensbescherming 5.1 Wij hechten waarde aan de privacy van onze klanten. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het bieden van een gepersonaliseerde winkelervaring. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. 5.2 Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

  6. Licentie en Merkbescherming 6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze merken, logo's, afbeeldingen en content zijn eigendom van Smit Cruyff Sportspecialist. 6.2 Het is niet toegestaan om onze merken, logo's, afbeeldingen of content te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smit Cruyff Sportspecialist. 6.3 Het is niet toegestaan om onze merken, logo's, afbeeldingen of content te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, tonen of gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij expliciet toegestaan volgens de geldende wetgeving of met onze schriftelijke toestemming.

  7. Aansprakelijkheid 7.1 Smit Cruyff Sportspecialist is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 7.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product of de betreffende dienst.

  8. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.