Disclaimer

Disclaimer

Smit Cruyff Sportspecialist streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken op onze website en andere communicatiekanalen. We kunnen echter geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, professioneel of financieel advies. Het gebruik van de informatie op onze website is geheel op eigen risico.

Smit Cruyff Sportspecialist is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, het vertrouwen op de verstrekte informatie of eventuele fouten of omissies daarin.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Externe links die naar andere websites leiden, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Raadpleeg altijd een professional voor specifiek advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie. Neem bij vragen of opmerkingen over onze disclaimer contact op met onze klantenservice.